slider

revoluce v produktivitě PORTA SOLUTIONS

PORTA SOLUTIONS - světová špička v efektivitě výroby

Společnost PORTASOLUTIONS jako první na světě vyvinula obráběcí centrum se 3 nezávislými vřeteny, které je více než 3x produktivnější než obráběcí centrum s jedním vřetenem díky synergicky dokonale využité a automatizaci.
Pro dosažení stejné produktivity jednoho 3-vřetenového stroje byste museli investovat do 3 až 4 obráběcích center, které však znamenají zvýšené náklady (energie, zástavbový prostor, lidské zdroje, automatizace atd.)

PORTACENTER umožňuje snížit náklady na díl díky jedinečnému procesu obrábění a systému 3 nezávislých vřeten. Flexibilita tohoto systému umožňuje změnu za méně než 15 minut.
Další výhodou je i servis, kdy např. 1 vřeteno musí zastavit kvůli údržbě, tak jej můžete vyřadit z pracovního modulu a stroj bude dál vyrábět vysokou efektivitou s dalšími 2 vřeteny.

PORTASOLUTIONS vyvíjí své obráběcí stroje a konkurenční výrobní procesy s použitím konceptů výrobní metody Porta, navržených tak, aby snížily náklady na díl a získaly více zakázek.
S touto metodou, kterou vytvořil Maurizio Porta v roce 2005, je možné čelit novým výzvám a stát se konkurenceschopnými na stále agresivnějším a složitějším trhu.
Zákazníci nemají tendenci zadávat objednávky neustále, a proto může být nezbytné garantovat dodávky malých a středních sérií.

PORTASOLUTIONS vyvíjí své obráběcí stroje na základě zefektivnění výrobních procesů s použitím konceptů výrobní metody Porta. Tyto metody jsou navrženy tak, aby se snížily náklady na díl a firmy tak mohly získat více zakázek.
Tuto metodu vytvořil Maurizio Porta v roce 2005 a díky ní je možné čelit novým výzvám a stát se konkurenceschopnými.

Výrobní metoda Porta vychází z tržních potřeb a díky zefektivnění výrobních procesů pomáhá:

  • společnostem, které používají CNC obráběcí centra, aby byly produktivnější a získaly větší zakázky, aniž by se uchylovaly k nákupu většího množství obráběcích center;
  • společnostem, které používají CNC obráběcí centra ke zpracování menších zakázek a konkurenceschopnějším způsobem, tj. zakázky jsou vyřízeny za kratší čas.

  • Stroje jsou dodávány s řídicím systémem FANUC a SIEMENS.
62a1b4acab6ed.webp
Obráběcí prostor krychle 250 mm
Rozjezdy X/Y/Z 250/310/300 mm
Otáčky vřeten 6.000 / 13.000 min-1
Upínací kužel ISO 40 / HSK-A63
62a1d61bceabb.webp
Obráběcí prostor krychle 500 mm
Rozjezdy X/Y/Z 500/500/500 mm
Otáčky vřeten 4.000 / 10.000 min-1
Upínací kužel ISO 50 / HSK-A100
2