slider

Vertikální frézky

Vertikální frézky INAXES

  • Vertikální frézky INAXES mají multifunkční charakter. Jsou ideální pro různé typy vrtacích a frézovacích prací. Frézky se také vyznačují různými doplňky, jako je zásobník nástrojů s automatickou výměnou, který podstatně přispívá k dalšímu zjednodušení práce.
  • Hlavní předností je velká nosnost stolu a možnost plného zakrytování, naopak odkrytovaný prostor umožňuje obrábění velkých dílců. Na jedno upnutí obrobku tak mohou být provedeny veškeré obráběcí operace jako vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů.
  • Vertikální frézky s kluzným vedením s možností řízení 3 os mají řízení FAGOR, FANUC, SIEMENS nebo MITSUBISHI.
  • V základním provedení je řídicí systém FAGOR 8060 s 11“ barevnou LCD obrazovkou. Je to 32 bitový program s otevřenou architekturou, možností rozšiřování generace uživatelských cyklů a tvorby grafických masek. Programuje se dialogovým způsobem s grafickou nápovědou (obsluha vedená pomocí srozumitelných dotazů a odpovědí) nebo pomocí ISO kódu. Editování, test a grafické modelování obráběcích programù je možné provádět paralelně s obráběním jiné součásti. Podporuje hospodaření s nářadím a sledováním životnosti nebo počtu nasazení nástroje. Umožňuje 3D grafické zobrazení s možností natáčení, zvětšení a zmenšení, čtyři rozložené pohledy současně, případně zobrazení v rovině s hloubkovou simulací. Umožňuje jednoduše přepínat obsluhu stroje mezi "cyklem" a plným CNC ovládáním.
  • Tyto frézky jsou mezistupněm mezi konvenčními stroji a CNC produkčními automaty. Celková koncepce byla navržena s ohledem na kusovou a malosériovou výrobu stejně jako pro obrábění v opakovaných výrobních dávkách po stovkách kusů, kde výrazným způsobem eliminuje přípravné i výrobní časy.
  • Charakteristickým rysem všech modelů je extrémní jednoduché ovládání. Obsluha může provádět jakékoliv potřebné operace bez předchozí znalosti programování na základě interaktivního dialogu obsluha - řídicí systém. Pro „programování“ tedy nejsou nutné podrobné znalosti CNC systémů.
  • Tyto stroje a jejich velmi uživatelsky přívětivé řízení bylo vyvinuto ve spolupráci s profesionálními frézaři. Použití těchto strojů znamená úsporu technického vybavení, zkrácení přípravných časů pro výrobu, zaručuje kvalitu výrobků a podstatně zlepšuje produktivitu. Vzhledem k těmto skutečnostem najdou tyto vertikální frézky široké uplatnění.

620101b300479.webp
Velikost stolu 1 370 x 400 mm
Rozjezdy X/Y/Z 1 000/500/570 mm
Upínací kužel ISO 40
Hmotnost stroje 3 000 kg
620103a6a230d.webp
Velikost stolu 1 600 x 500 mm
Rozjezdy X/Y/Z 1 270/635/610 mm
Upínací kužel ISO 40
Hmotnost stroje 4 200 kg
62010480cb828.webp
Velikost stolu 1 854 x 610 mm
Rozjezdy X/Y/Z 1 520/720/700 mm
Upínací kužel ISO 40
Hmotnost stroje 5 000 kg
62010556dd2d4.webp
Velikost stolu 2 336 x 762 mm
Rozjezdy X/Y/Z 2 000/840/700 mm
Upínací kužel ISO40 / ISO50
Hmotnost stroje 7 500 kg
62011286ce8bd.webp
Velikost stolu 2 845 x 762 mm
Rozjezdy X/Y/Z 2 500/840/700 mm
Upínací kužel ISO40 / ISO50
Hmotnost stroje 8 000 kg
62011310d53a6.webp
Velikost stolu 3 200 x 1 000 mm
Rozjezdy X/Y/Z 3 000/1 000/900 mm
Upínací kužel ISO40 / ISO50
Hmotnost stroje 14 000 kg
620113b377c30.webp
Velikost stolu 4 200 x 1 000 mm
Rozjezdy X/Y/Z 4 000/1000/1000 mm
Upínací kužel ISO40 / ISO50
Hmotnost stroje 16 000 kg
2